Enter your keyword

Tmgd EAYitimi

tehlikeli_madde_guvenlik_danismanligi1

TA?rkiyea��de ADR ve Tehlikeli Madde GA?venlik DanA�AYmanA� a�� TMGD EAYitimi

A?lkemiz 22 Mart 2010 tarihi itibariyle ADRa��ye taraf olmuAY, 2015 itibariyle de gerekli dA?zenlemeleri ve yaptA�rA�mlarA� getirerek tam anlamA�yla uygulamaya baAYlamA�AYtA�r.

ADR, Ek A, BA�lA?m 1.8.3a��e gA�re a�?Her iAYletme, tehlikeli mallarA�n karayollarA� ile taAYA�masA�, bununla ilgili olarak ambalajlanmasA�, yA?klenmesi ve doldurma ile boAYaltma iAYlemlerinde kiAYilerin, mA?lklerin ve A�evrenin korunmasA� iA�in riskleri azaltma konusunda yardA�mdan sorumlu olarak bir ya da daha fazla gA?venlik danA�AYmanA� atar.a�? Tehlikeli madde gA?venlik danA�AYmanA� (TMGD), temel olarak tehlikeli mal taAYA�macA�lA�AYA�nda yer alan gA�nderen, taAYA�yA�cA�, alA�cA�, yA?kleyici, boAYaltA�cA�, ambalajlayA�cA� gibi taraflara danA�AYmanlA�k yapmakla ve tehlikeli mallarA�n taAYA�nmasA� hususunda zorunluluklara uygunluAYun izlenmesiyle gA�revlidir.

ADR genel hatlarA�yla koyduAYu kurallarA�n detaylarA�nA� ve yA?rA?rlA?AYA?nA? anlaAYmaya taraf A?lkelerin yetkili kurumlarA�nA�n dA?zenlemelerine bA�rakA�r. A?lkemizde yetkili kurum olan UlaAYtA�rma, Denizcilik ve HaberleAYme BakanlA�AYA� tarafA�ndan 24 Ekim 2013 tarihinde yayA�mlanan a�?Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla TaAYA�nmasA� HakkA�nda YA�netmelika�? ve daha sonradan yapA�lan gA?ncellemelere gA�re; tehlikeli madde taAYA�ma iAYiyle uAYraAYan tA?m iAYletmeler 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren en az bir adet tehlikeli madde gA?venlik danA�AYmanA� istihdam etmekle veya tehlikeli madde gA?venlik danA�AYmanA�ndan hizmet almakla yA?kA?mlA? olacaktA�r. Tehlikeli madde taAYA�macA�lA�AYA� yapan ve bir takvim yA�lA� iA�erisinde net 50 ton ve A?stA? miktarlarda iAYlem yapan iAYletmeler ile toplam araA� taAYA�ma kapasitesi 50 ton ve A?zerinde olan taAYA�macA�lA�k iAYletmelerini ilgilendiren yA�netmelik, Ocak 2018 itibariyle benzin istasyonlarA� ile kamu kurum ve kuruluAYlarA�nA� da kapsamA� altA�na alacaktA�r.

Tehlikeli Madde GA?venlik DanA�AYmanA� SA�navlarA�

ADRa��de genel hatlarA� belirtilen AYartlar altA�nda TMGD olmak mA?mkA?ndA?r. BakanlA�kA�a 22 MayA�s 2014a��de yayA�mlanan Tehlikeli Madde GA?venlik DanA�AYmanlA�AYA� HakkA�nda TebliAYe gA�re A?lkemizde TMGD olabilmek iA�in:

  1. a) A?niversitelerin lisans bA�lA?mlerinden mezun olmak,
  2. b) KaA�akA�A�lA�k, dolandA�rA�cA�lA�k, dolanlA� iflas, sahtecilik, inancA� kA�tA?ye kullanma, uyuAYturucu ve silah kaA�akA�A�lA�AYA�, kaA�ak insan taAYA�macA�lA�AYA� veya ticareti, hA�rsA�zlA�k, rA?AYvet suA�larA�ndan hA?rriyeti baAYlayA�cA� ceza ile hA?kA?mlA? bulunmamak,
  3. c) Yetkili yangA�n sA�ndA?rme eAYitim merkezlerinden uygulamalA� yangA�n sA�ndA?rme eAYitimine katA�ldA�AYA�na dair alA�nan belgenin aslA�nA� ibraz etmek veya noter onaylA� suretini sunmak,

A�) TMGD EAYitimi Yetki Belgesi sahibi eAYitim kuruluAYlarA�nda, tehlikeli madde gA?venlik danA�AYmanA� eAYitimine katA�larak, tehlikeli madde gA?venlik danA�AYmanA� eAYitimi tamamlama belgesini almak, bu tebliAY kapsamA�nda aA�A�lacak sA�navda baAYarA�lA� olmak,

gerekmektedir.

TebliAY kapsamA�nda yapA�lan sA�navlar test usulA? 40 sorudan oluAYup 100 puan A?zerinden deAYerlendirilir ve sA�nav sonunda baAYarA�lA� olabilmek iA�in en az 70 puan almak gerekmektedir. A?A� saat sA?ren sA�navA�n konularA� ADR, Ek A, BA�lA?m 1.8.3.11a��de aA�A�kA�a belirtilmiAYtir. Adaylar sA�navlara ADR Cilt I ve Cilt II ile girerler ve sA�nav boyunca bu kitaplarA� kullanabilirler. SA�nav A?creti 2016 itibariyle 50 TLa��dA�r. TebliAYe gA�re TMGD sA�navlarA� yA�lda en az bir kez yapA�lA�r. BakanlA�k 2016 yA�lA� iA�in 2A�sA�nav planlamA�AYtA�r ve uygulamaktadA�r. TMGD EAYitimi sA�navlarA�nda baAYarA�sA�z olan adaylara, bir sonraki sA�nav dA�neminden itibaren takip eden 3 sA�nava girme hakkA� tanA�nA�r. Bu sA�navlarda da baAYarA�lA� olamayanlarA�n TMGD eAYitimi programlarA�na yeniden katA�lmalarA� gerekir.

Tehlikeli Madde GA?venlik DanA�AYmanA� SertifikasA�

TMGD EAYitimini baAYarA�yla bitirip,sA�navda baAYarA�lA� olunmasA� halinde kiAYi TMGD A�sertifikasA� sahibi olmaya hak kazanA�r. Gerekli evraklar ile baAYvurusunu yapan ve sertifikasA�nA� alan TMGDa��lerin isim ve iletiAYim bilgileri bakanlA�AYa baAYlA� Tehlikeli Mal ve Kombine TaAYA�macA�lA�k DA?zenleme Genel MA?dA?rlA?AYA?nA?n resmi sitesi www.tmkt.gov.tr adresinde yayA�mlanA�r. BA�ylece TMGD istihdam etmek isteyen firmalar ile TMGDa��ler arasA�ndaki iletiAYim saAYlanmA�AY olur.

Bir TMGD en fazla 5 firmaya danA�AYmanlA�k yapabilir. TMGDa��ler ADRa��de yapA�lan deAYiAYiklikler iA�in 2 yA�lda bir yenileme eAYitimini almak zorundadA�rlar. TMGD sertifikasA�nA�n geA�erlilik sA?resi 5 yA�ldA�r ve TMGDa��ler sertifikalarA�nA�n sA?relerinin son yA�lA�nda sertifikalarA�nA� yenilemek iA�in bakanlA�kA�a dA?zenlenen tehlikeli madde gA?venlik danA�AYmanA� sA�navA�na girmek zorundadA�rlar. TMGDSa��yi yenilemek iA�in en fazla 3 sA�nava girme hakkA� verilir. Yenileme sA�navlarA�nda baAYarA�sA�z olanlarA�n veya sertifika sA?resi dolanlarA�n yeniden eAYitim almalarA� gerekir. TMGDS sA?resi bitmeden BakanlA�AYA�n yaptA�AYA� sA�nava girip baAYarA�lA� olan kiAYilerin sertifikalarA�, sertifika sA?resinin bitim tarihinden itibaren 5 yA�l sA?reyle yenilenir.