Enter your keyword

Psikoteknik Eğitimi

Psiko-Teknik Değerlendirme Sistemi Nedir?

Sürücülerde güvenli araç kullanmak için temel olarak bulunması gereken algı, dikkat, hafıza, muhakeme yeteneği, hız-mesafe tahmini gibi zihinsel özelliklerinin; tepki hızı, göz, el ayak koordinasyonu gibi psiko-motor yetenek ve beceri düzeyinin, risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi tutum, davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin bilgisayar destekli test sistemleri kullanılarak ölçülebildiği” bir sistemdir.
Başka bir deyişle psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işe uygun olup olmadığını anlamaya yönelik olarak tasarlanmış bir inceleme-değerlendirme yöntemidir. Ölçüm ve değerlendirme sonucunda olumlu netice alındığında Psikoteknik Belgesi verilir.

Psiko-Teknik Neleri Ölçer?

Zihinsel Yetenek ve Becerilersrc-belgesi-20151203161928
• Dikkat
• Anlama ve Değerlendirme Yeteneği(Muhakeme)
• Hız ve Mesafe Algılama
• Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme
• Şekil Algılamada Görsel Süreklilik
Psikomotor Yetenek ve Beceriler
• Tepki Hızı
• Koordinasyon Düzeyi
Src Belgesi ile Psikoteknik Arasındaki bağlantı
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğie göre sürücülerde aranan şartlardan birisi Src Belgesi ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olunmasıdır. Yani, sürücüler src belgesi ve psikoteknik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
Psiko-Teknik Raporu İçin İstenen Evraklar

1. Ehliyet Fotokopisi
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. 2 Adet Fotoğraf