Enter your keyword

Hizmetlerimiz

RID Eğitimi

RID eğitimi tehlikeli malların demiryolları ile uluslararası taşımacılığına ilişkin düzenlemelerdir. RID (Tehlikeli Malların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik),

Tmgd Eğitimi

Ülkemiz 22 Mart 2010 tarihi itibariyle ADR’ye taraf olmuş, 2015 itibariyle de gerekli düzenlemeleri ve yaptırımları getirerek tam anlamıyla uygulamaya başlamıştır.

Güvenlik Danışmanlığı

2 Mart 2010 itibariyle Türkiye’nin ADR‘ye(Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşımacılığı Anlaşması) fiilen taraf olmasıyla birlikte 22 Mayıs 2014’te Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığıtebliğine göre;

SRC5 Temel Tanker Eğitimi

SRC5 Temel+ Tanker eğitimi, tehlikeli maddeyi paketli halde veya tankerle taşıyan sürücülere yönelik olup,Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlığının yetkili eğitim merkezlerinden SRC5 Temel eğitimi

SRC1-2-3-4

SRC 1 –Uluslararsı Yolcu Taşımacılığı Belgesi (SRC2’yi de kapsar)
SRC2 – Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Belgesisrc
SRC3 – Uluslararası Yük Taşımacılığı Belgesi(SRC3’ü de kapsar)
SRC4 – Yurtiçi Yük Taşımacılığı belgesi

Bu belgeler Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca düzenlenmekte olup muafiyet ve eğitim yoluyla 2 türde alınabilir. ;

Psikoteknik Eğitimi

Psiko-Teknik Değerlendirme Sistemi Nedir?

Sürücülerde güvenli araç kullanmak için temel olarak bulunması gereken algı, dikkat, hafıza, muhakeme yeteneği, hız-mesafe tahmini gibi zihinsel özelliklerinin; tepki hızı, göz, el ayak koordinasyonu gibi psiko-motor yetenek ve beceri düzeyinin, risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi tutum, davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin bilgisayar destekli test sistemleri kullanılarak ölçülebildiği” bir sistemdir.